Persondatapolitik

Denne hjemmeside udbydes af Premier Is. Når du besøger hjemmesiden, indsamler vi en række oplysninger om dig, din enhed (fx tablet eller computer) og din adfærd. Nedenfor kan du læse om de oplysninger vi indsamler, hvordan vi behandler dem, hvad vi bruger dem til, hvem der har adgang til dem, og hvem du kan kontakte for yderligere information. Premier Is er dataansvarlig for dine personoplysninger. Vi værner om de personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Hjem-IS (Mejerigaarden CVR nr. 37317314) (Food Union Group) er dataansvarlig for de oplysninger, som vi behandler om dig.

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik oplyses du om hvordan vi behandler dine personoplysninger og hvilke rettigheder du har.

Kontaktoplysninger

Hvis du vil kontakte os vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

info@hjem-is.dk eller +45 96 18 35 00

Behandling af persondata

For at vi kan imødekomme eventuelt indgåede aftaler, besvarer dine henvendelser mv. er det nødvendigt at vi behandler oplysninger som kan henføres til dig.

Kunder på webshop

Når du køber onlineindsamler vi oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., oplysninger om hvilke produkter du køber med det formål at kunne levere produkter til dig og til brug for opfyldelse af vores bogføringsmæssige forpligtelser. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dine oplysninger slettes når vi ikke længere har et formål med at have dem, herunder typisk 5 år efter at købet er gennemført.

Kundeklub

Når du tilmelder dig vores kundeklub, afgiver du dit samtykke til, at vi må indsamle oplysninger om dig, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., dine eventuelle børns fødselsdato samt oplysninger om, hvad du har købt. Med det formål, at forbedre indkøbsoplevelsen for dig og for at forbedre og målrette den markedsføring vi sender til dig, hvis du har givet dit særskilte samtykke til at modtage markedsføring. Oplysninger slettes når du vælger at deaktivere din klubkonto

Deltager i konkurrencer

Når du deltager i konkurrencer på vores hjemmeside eller sociale medier indsamler vi nogle oplysninger om dig for at kunne potentielt udtrække dig som vinder og udleverer dine præmier. Oplysningerne er f.eks. dit navn, kontaktoplysninger og adresse. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at kunne udtrække en vinder og udlevere en præmie. Vi sletter dine oplysninger igen når konkurrencen er afsluttet. Det er muligt at vi beder om samtykke til markedsføring ifm. konkurrence - se mere under "Nyhedsbrev".

Kundeundersøgelser

Hvis du deltager i en kundeundersøgelse, behandler vi dine kontaktoplysninger og dine svar på undersøgelsen med det formål at forbedre vores produkter og service. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at lave kundeundersøgelser. Vi sletter dine oplysninger igen kundeundersøgelsen er slut.

Besøgende på hjemmesiden

Når du besøger vores hjemmeside, kan vi behandle nogle oplysninger om dig hvis du giver dit samtykke til det jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. For yderligere oplysninger henviser vi til det cookiebanner du bliver præsenteret for første gang du besøger vores side, samt vores cookiepolitik

Nyhedsbrev

Hvis du har givet samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) til at vi må sende dig vores nyhedsbrev, opbevarer vi dit navn og e-mail, med henblik på at sende dig nyhedsbreve via e-mail. Vi indsamler også oplysninger omkring hvordan du interagerer med vores nyhedsbrev. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under "Kontaktoplysninger" eller ved at trykke afmeld i bunden af nyhedsbrevet. Det afgivne samtykke dokumenteres indtil 2 år efter det trækkes tilbage.

Notifikation ved Hjem-IS-bilens ankomst

Hvis du har givet samtykke (Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a) til at vi må sende dig meddelelser når Hjem-IS-bilen er i dit område, behandler vi dit telefonnummer og/eller e-mail, med henblik på at sende dig en notifikation om at Hjem-IS-bilen er i dit område. Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Generelle henvendelser

Hvis du henvender dig til os via e-mail, telefon, kontaktformular, sociale medier, mv behandler vi dine kontaktoplysninger og anden information du måtte oplyse i henvendelsen, med det formål at besvare din henvendelse. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at besvare din henvendelse. Henvendelser slettes løbende når de er behandlet.

Kontaktpersoner hos leverandører og samarbejdspartnere

Når du er leverandør eller samarbejdspartner hos os, behandler vi dine kontaktoplysninger med det formål at kunne behandle vores køb og administrere din relation til os, herunder afregning. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b. Dine oplysninger slettes når vi ikke længere har et formål med at have dem, herunder når din relation med os er inaktiv og der er gået mere end 5 år siden sidste aktivitet.

Jobansøgere

Når du sender os en jobansøgning, behandler vi de oplysninger du medsender, herunder f.eks. kontaktoplysninger, øvrige oplysninger i CV og ansøgning, eksamensbeviser og hvad du ellers medsender. Vi behandler oplysningerne med det formål at kunne besvare og vurdere indholdet i forhold til at kunne tilbyde dig et job hos os. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f, da vi har en legitim interesse i at behandle din ansøgning og give dig et svar. Opfordrede ansøgninger gemmes indtil den rette kandidat er fundet. Uopfordrede ansøgninger gemmes i op til 6 måneder. Ønsker vi at gemme ansøgninger yderligere beder vi om dit samtykke hertil.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysninger angivet under "Kontaktoplysninger". 

Videregivelse af oplysninger

Vi anvender en række tredjeparter til opbevaring og behandling af data, herunder leverandører af it-løsninger. I relevante tilfælde videregives data til banker, inkasso, fragtfirmaer, revisor etc.

Vi anvender kun databehandlere i EU eller sikre tredjelande, samt virksomheder i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse. Som databehandlere i lande uden for EU benyttes:

Microsoft Inc i USA:

 • Microsoft Azure: Hosting. Aftalevilkår findes her.
 • LinkedIn: Virksomhedsprofil på Linkedin. Aftalevilkår findes her.

HubSpot i USA:

 • Cloud CRM løsning. Aftalevilkår findes her.

Emplifi i USA

 • Cloud marketing løsning. Aftalevilkår findes her.

Google Inc i USA:

 • Google Analytics: Statistik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her.
 • YouTube: Virksomhedsprofil på YouTube. Aftalevilkår findes her.

Meta Platforms Inc. i USA

 • Facebook: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.
 • Instagram: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes her.

TikTok Information Technologies UK Limited i England:

 • TikTok: Markedsføring af vore produkter. Aftalevilkår findes  her.

Klaviyo,Inc., i USA

 • Klaviyo: Leverandør af system til udsendelse af nyhedsbreve. Aftalevilkår findes her.

Salesforce i USA:

 • Order Management: Ordrehistorik på hjemmesiden. Aftalevilkår findes her

Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EU, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter (SCC) som overførselsgrundlag, med supplerende foranstaltninger, samt gældende EU-US Data Privacy Framework. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til os på kontaktoplysninger ovenfor under "Kontaktoplysninger". 

Retten til at trække samtykke tilbage

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor under "Kontaktoplysninger". Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt. Vi gemmer dokumentation for afgivne samtykker 2 år efter det er trukket tilbage.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. 

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne - bortset fra opbevaring - med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.