Error loading Razor Script DeviceDetection.cshtml
Premier Is - Historie & Isproduktion

Historie & Isproduktion

Over 80 år i den gode smags tjeneste.

Premier Is i Thisted er et af de ældste danske ismejerier med stolte håndværkstraditioner og flere generationers erfaring med fremstilling af is. Ismejeriet i Thisted blev i 1933 grundlagt af mejeristen Sigurd Laurids Sørensen, der var blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.

 

ispindefryserispakningpic5

Det var i slutningen af 1920'erne, hvor Sigurd Laurids Sørensen var mejerist på Rønbjerg mejeri, at han sammen med mejeriejeren Sejer Pedersen var blandt de første, der lærte at lave iscreme i Danmark.

Mejeriet kunne såmænd have været Sigurds eget, for Rønbjerg Mejeri blev oprindeligt etableret og drevet af Sigurds far, Rasmus Sørensen. Ved faderens tidlige død blev mejeriet imidlertid solgt til Sejer Pedersen, da Sigurd var for ung til at overtage mejeriet. I 1933 købte Sigurd og hans kone Jenny et lille mejeri i Thisted "Pasteur", der indtil da havde forsynet Thisted by med mælk, fløde og smør. Sigurd Laurids Sørensen begyndte straks at fremstille is på det lille mejeri.

Han kendte værdien af at bruge piskefløde og gode råvarer, og det kom ham til gode. Folk blev begejstret for isen, og det lille mejeri begyndte lige så stille at vokse. Samtidig voksede familien Sørensen. Fru Jenny fødte sønnerne Finn og Jens Jørgen, der voksede op i takt med, at isproduktionen blev større.

Ismejeriets bygning kom senere til at hedde Mejerigaarden, og produkterne blev fra 1970'erne markedsført under navnet Polar Is, da man flyttede til et større mejeri i udkanten af Thisted. Sigurds to sønner Finn og Jens Jørgen fulgte i hans fodspor på ismejeriet.

Siden 1970 har Mejerigaarden overtaget flere ismejerier, bl.a. Rønbjerg Is og Grotte Is.
I 2009 begyndte Mejerigaarden at markedsføre deres produkter under navnet Premier Is, som ismejeriet i Thisted havde overtaget samme år. Selvom navnene har ændret sig igennem årenes løb, så har respekten for godt ismesterhåndværk og de bedste råvarer været uforandret på Mejerigaarden og hos Premier Is lige siden 1933.  
 

 

Premier Is - Hele Danmarks Ismejeri

Siden 1933 har vi leveret is til danskerne. Så vi kender danskernes isvaner bedre end nogen andre.

Læs mere